b

MENU

Declaració D’accessibilitat

Vila Closa. S’ha compromès a fer accessible el vostre lloc web, de conformitat amb el  Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic . Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica a  https://www.vilaclosa.cat

SITUACIÓ DEL COMPLIMENT
Aquest lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018.

CONTINGUT NO ACCESSIBLE
Tot el contingut és parcialment accessible.

PREPARACIÓ DE LA PRESENT DECLARACIÓ D’ACCESSIBILITAT
Aquesta declaració va ser preparada el 20 de maig del 2023.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme per la pròpia empresa i per l’agent digitalitzador.

OBSERVACIONS I DADES DE CONTACTE
Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018) com per exemple:

  1. informar sobre qualsevol possible  incompliment  per part d’aquest lloc web
  2. transmetre altres  dificultats d’accés  al contingut
  3. formular qualsevol altra  consulta o suggeriment  de millora relativa a l’accessibilitat del lloc 
  4. web

    A través del correu info@vilaclosa.cat

Podeu presentar:

  1. una queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018 o
  2. una sol·licitud d’informació accessible relativa a:

continguts que estan exclosos de làmbit daplicació del RD 1112/2018 segons el que estableix larticle 3, apartat 4.
continguts que estan exempts del compliment dels requisits daccessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.
A la Sol·licitud d’informació accessible, cal concretar, amb tota claredat, els fets, les raons i la petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

Les comunicacions, les queixes i les sol·licituds d’informació accessibles seran rebudes i tractades per Vilaclosa

PROCEDIMENT D’APLICACIÓ
En cas de no veure’s ateses les sol·licituds, podeu adreçar una comunicació a info@indatatec.com, adreçada en atenció a la Direcció de l’empresa.